- - - - TELEFON NR 1 - 881 756 526 // TELEFON NR 2 - 881 756 529 - - - - E-MAIL artadolazienki@gmail.com - - - infolinia 8-17
Producenci
Regulamin

REGULAM SKLEPU INTERNETOWEGO ARTADO ŁAZIENKI

I.Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego ARTADO ŁAZIENKI jest Firma INTRANET ARTUR DULIŃSKI z siedzibą w Gruszów 190,32-414 Gruszów , NIP: 6832050796, REGON: 368031981 , E-MAIL: artadolazienki@gmail.com lub biuro.intranet@gmail.com.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

Użytkownikiem sklepu mogą być wyłącznie osoby które zaakceptowały regulamin.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INTRANET ARTUR DULIŃSKI z siedzibą - Gruszów 190,32-414 Gruszów. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody. 

 

 

II. Warunki zamówień

Zamówienia można składać na e-mail artadolazienki@gmail.com lub poprzez sklep internetowy.

Zamawiający powinien podać zgodne z prawdą następujące informacje:
- imię i nazwisko
- numer telefonu kontaktowego
- adres do dostawy
- adres e-mail

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailowo.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

W przypadku braku kontaktu ze strony klienta w ciągu 7 dni , zamówienie zostaje anulowane.

III. PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru dwie formy płatności:
-przedpłata
-pobranie

Warunkiem wysłania materiału jest podanie dokładnego adresu do dostawy oraz sprecyzowania formy płatności.

IV. WYSYŁKA TOWARU
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskim takich jak Rohling Suus,Raben,Schenker,DPD,Fedex.
Transport towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu.
Szczegółowe koszty przesyłki klient otrzymuje pocztą elektroniczną.

W przypadku przedpłaty materiał wysyłany jest po zaksięgowaniu środków.


V. OFERTA SKLEPU

Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
Wystawiamy faktury VAT.
Wszystkie produkty są nowe (fabrycznie,od producenta) i objęte gwarancją producenta.
Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego ARTADO ŁAZIENKI nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego ARTADO ŁAZIENKI, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.


VI. REKLAMACJE

1.Reklamacje należy składać na adres mailowy artadolazienki@gmail.com

Materiał należy sprawdzić pod względem jakościowym i ilościowym do 48 godzin od odebrania materiału , reklamacje dotyczące uszkodzeń po tym czasie nie będą uwzględniane.

 

W przypadku płytek, prosimy o sprawdzenie odcieni i ich jakosci przy
odbiorze i przed położeniem na scianie/podłodze. Po ułożeniu całosci, lub czesci płytek, reklamacje z w/w powodów nie beda
uwzgledniane.
Klient przyjmuje do wiadomosci, że różnice w odcieniach, wynikajace z naturalnych własciwosci materiału, z którego wykonano
produkt, lub
barwnika, nie stanowią wady towaru.

 

GATUNEK I


Płytki tego gatunku muszą być porównywalne z wzorcem producenta oraz wolne od widocznych na powierzchni defektów. Ilość wadliwych płytek nie może przekraczać 5%.

 Gatunek II

Uszkodzonych płytek może być więcej niż 5%, ale mogą mieć one tylko niewielkie defekty materiałowe bądź kolorystyczne. Płytki w drugim gatunku mogą posiadać nieliczne wady, tj. pojedyncze nakłucia, krzywizny boków, różnice odcieni itp. Różnice między pierwszym a drugim gatunkiem mogą być trudne do zauważenia.


 Gatunek III lub PJ (poza jakość)

Uszkodzonych płytek może być więcej niż 5%, i mogą mieć one defekty materiałowe bądź kolorystyczne. Trzeci gatunek charakteryzuje się wadami bądź uszkodzeniami zauważalnymi oraz liczniej występującymi niż w przypadku płytek w gatunku drugim.

Zdjęcia nie oddają w 100% realnego wyglądu materiału , w przypadku płytek ceramicznych kolor może różnić się od prezentowanego na zdjęciu odcieniem produkcyjnym.

Towar ściągniety pod zamówienie klienta oraz II i III gatunek płytek nie podlega zwrotowi.

 

2.W przypadku kiedy towar nie działa prawidłowo lub wystąpiła w nim usterka należy złożyć reklamację przesyłając zgłoszenie na adres siedziby sprzedawcy. Reklamacja zostaje przyjęta w ten sam dzień roboczy w godzinach pracy sklepu.
Jeżeli Sklep z jakichś powodów jest nieczynny (np. urlop) reklamacja jest liczona od momentu ponownego uruchomienia.

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko klienta
- numer paragonu/faktury
- datę zakupu
- szczegółowy opis problemu
- żądanie konsumenta
- telefon kontaktowy.

Koniecznie dołączyć adres zwrotny oraz telefon kontaktowy.

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta dotyczącej wymiany lub naprawy towaru oraz w przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową może korzystać z opinii specjalistów, przedstawicieli autoryzowanych serwisów oraz przedstawicieli producenta.

VII. GWARANCJA


1.Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

2.Produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych. Nasza firma nie dokonuje żadnych napraw w ramach gwarancji, wadliwy towar i inne produkty trafiają do autoryzowanych punktów serwisowych danej marki.

3.Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjego Klienta do sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z p. zmianami).

5.Niezależnie od gwarancji, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ust. z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

VIII. ZWROT MATERIAŁU

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając na adres e-mailowy artadolazienki@gmail.com lub na adres firmy INTRANET ARTUR DULIŃSKI GRUSZÓW 190,32-414 GRUSZÓW.

Termin 14 dni jest liczony od momentu dostarczenia materiału do klienta.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa Sprzedaży jest nieważna.Zwrot wpłaty dokonywany jest w przeciągu 14 dni od momentu zwrotu towaru do sprzedacy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Koszt odesłania zakupionego materiału pokrywa kupujący.
Zwracany towar powinien być w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży, nie może posiadać rys, uszkodzeń, braków.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


X. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU:

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

Rozmiary podawane na stronie są rozmiarami nominalnymi i mogą się minimalnie różnić kalibracją zależnie od produkcji (przykładowo płytka 60x60 - fizycznie może posiadać rozmiar 59,7x59,7).

 Gatunek I

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYMIARÓW,

PŁASKOŚCI I JAKOŚCI POWIERZCHNI

Płytki ścienne szkliwione oraz dekoracje ścienne szkliwione,  produkowane  w technologii monoporozy o nasiąkliwości wodnej E>10%  - Grupa BIII, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2013-04, załącznik K.

PARAMETR

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE
N (wymiar nominalny) >15 cm:

BADANIE

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w %, średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego

±0,5 %

±2,0 mm

IEN ISO 10545-2

GRUBOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w % średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej

± 10%

± 0,5 mm

 

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW 

Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,3%

±1,5 mm

 

EN ISO 10545-2

ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO

Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0 mm

 

EN ISO 10545-2

PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI

Dopuszczalne max odchylenie od płaskości powierzchni w %:

 

 

KRZYWIZNA ŚRODKA  w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

+0,5%              -0,3%

+2,0 mm           -1,5 mm

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

+0,5%              -0,3%

+2,0 mm           -1,5 mm

EN ISO 10545-2

WYPACZENIE w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0 mm

EN ISO 10545-2

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.

EN ISO 10545-2

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl